Čo je potrebné pre založenie firmy, ak s ňou chcete uspieť?

Postup pre založenie firmy nie až také náročný ako si možno myslíte. Je iba potrebné dodržať systém, vybrať si názov firmy a predmet podnikania. Moderné registračné sídlo firmy Bratislava 3 môžete mať aj v prípade, že firma bude pôsobiť v inom meste. To najdôležitejšie, čo potrebuje váš nový podnik.

Čo je potrebné pre založenie firmy, ak s ňou chcete uspieť?
Čo je potrebné pre založenie firmy, ak s ňou chcete uspieť? (Foto: m2b.sk)

Ako postupovať

Založenie firmy sa dá zvládnuť v niekoľkých krokoch. Keď ste sa rozhodli založiť firmu pravdepodobne už máte vybranú oblasť pôsobenia a predmet podnikania. Okrem toho budete potrebovať aj názov firmy, sídlo firmy a konateľa.

Pochopiteľne bude potrebné aj vypracovanie viacerých dokumentov ako je spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti v ktorej má firma sídlo, podpisový vzor konateľa, vyhlásenie jediného spoločníka (vyhlásenie, že nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako 2 firmách) a v prípade potreby aj plnú moc.

Sídlo firmy

Nehnuteľnosť v ktorej bude mať firma sídlo môžete vlastniť, ale úplne stačí ak ju budete mať v prenájme alebo dostanete súhlas od vlastníkov nehnuteľnosti. Existuje ale služba, ktorá poskytuje sídlo pre firmy – tzv. registračné sídlo. Výhodné registračné sídlo firmy Bratislava 3 tak môže mať aj firma, ktorá pôsobí v inej časti mesta alebo v celkom úplne inom meste na Slovensku.

Zakladateľská listina vs. spoločenská zmluva

Rozdiel medzi týmito dvoma listinami je iba v názve, pretože všetky náležitosti sú zhodné. Spoločenská zmluva sa rieši v prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých zakladateľov. Zakladateľskú listinu budete potrebovať v prípade, že ste ako zakladateľ sám. Vzory týchto dokumentov si môžete voľne stiahnuť z webu, ale myslite na to, že každý podpis musí byť notársky overený. Overenie podpisov sa netýka len spoločenskej zmluvy ale viacerých dokumentov.

Text:PR