Čo všetko vziať do úvahy pri porovnávaní tepelných čerpadiel vo vzťahu k prevádzkovým nákladom?

Tepelné čerpadlo je investícia na desiatky rokov, od ktorej by ste pravdepodobne očakávali stabilné dodávky lacného tepla. Tento zdroj tepla je síce veľmi úsporný, aj tak sú s jeho prevádzkou spojené určité náklady, ktoré nie je pri porovnávaní jednotlivých ponúk prehliadať. O aké konkrétne položky sa jedná, to sa dozviete na nižšie uvedených riadkoch.

Čo všetko vziať do úvahy pri porovnávaní tepelných čerpadiel vo vzťahu k prevádzkovým nákladom?
(zdroj: Shutterstock.com)

1. Náklady na elektrickú energiu potrebnú pre prevádzku kompresora tepelného čerpadla. Ich výšku ovplyvňuje kvalita tepelného čerpadla, spôsob prevádzkovania. Informáciu o efektivite prevádzky tepelného čerpadla vám poskytne tzv. vykurovací faktor tepelného čerpadla, ukazovateľ pomeru medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou.
2. Náklady na elektrickú energiu potrebnú pre prevádzku dotopového kotla.
3. Paušálna platba za istič, kedy lacnejšie jednofázové tepelné čerpadlá spravidla vyžadujú väčšie ističe.
4. Platby za povinné ročné revízie chladiaceho okruhu, kedy sa oplatí vybrať čerpadlo s podlimitným množstvom chladiva, ktoré nepotrebuje povinné revízie chladiaceho okruhu.
5. Náklady na povinné servisné prehliadky, prípadne cena predĺženej záruky. Pozor tiež na fakt, že nie každá predĺžená záruka je „zadarmo“, ale:
– je potrebné si ju kúpiť ako nadštandardnú službu,
– pre jej získanie je nutné zaviazať sa k plateným servisným prehliadkam.

Kde získať informácie o celkových nákladoch na prevádzku?

Kompetentný obchodník s tepelnými čerpadlami je schopný pomerne presne odhadnúť náklady na prevádzku jednotlivých tepelných čerpadiel v kontexte aktuálnej situácie, tj. cien elektriny, tepelných strát budovy, platieb za ističe a pod. Na základe týchto dát by ste potom mali urobiť rozhodnutie, ktoré tepelné čerpadlo si zaobstaráte.

Komerčný článok