Domácnosti čaká rast cien energií, čo s tým?

Vyššie výdavky za energie pre domácnosti sú nevyhnutné. Ceny elektriny či zemného plynu rastú už niekoľko mesiacov v rade, v blízkej budúcnosti potom nemožno očakávať zvrat tohto trendu skôr naopak, energie budú ďalej zdražovať. Účty za budúce vykurovacie sezóny sa tak môžu zvýšiť o niekoľko desiatok eur! S ohľadom na fakt, že naprieč Európou sa ako lavína šíri zdražovanie, obmedzovanie či dokonca zákazy používania neekologických zdrojov tepla. Je teda vhodná doba prehodnotiť, z akého zdroja získavate teplo pre vašu domácnosť.

Novinové titulky v západnej a strednej Európe sú čoraz častejšie plné informácií o rekordných cenách elektriny či zemného plynu pre domácnosti, rovnako ako zvýšené náklady na teplo, ktoré nás čaká s ďalším odklonom od fosílnych palív.

Vývoj cien zemného plynu v uplynulých 12 mesiacoch

Domácnosti čaká rast cien energií, čo s tým?

Zdroj: https://markets.businessinsider.com/commodities/natural-gas-price, dáta k 20.7.2021

Vývoj cien elektriny v Českej republike v uplynulých 12 mesiacoch

Domácnosti čaká rast cien energií, čo s tým?

Zdroj: https://www.kurzy.cz/komodity/cena-elektriny-graf-vyvoje-ceny/, dáta k 20.7.2021

Výrazne znížiť negatívne dopady rastu cien energií možno prostredníctvom tepelných čerpadiel, zdroje tepla, na ktorého obstaranie je dokonca možné získať dotáciu od štátu. Tepelné čerpadlá poskytujú svojim majiteľom tieto hlavné výhody:

• Nezávislosť na dodávkach a cenách fosílnych palív. Tepelné čerpadlá odoberajú zdroj na výrobu tepla zo svojho okolia, či už sa jedná o geotermálne teplo či vonkajší vzduch.
• Dlhodobo nízke ceny tepla s ohľadom na fakt, že vonkajší vzduch aj geotermálne energie sú k dispozícii zadarmo v neobmedzenom množstve.
• Absencia nutnosti skladovať palivo.
• Schopnosť zabezpečiť dostatok tepla bez ohľadu na aktuálne poveternostné podmienky.
• Dlhá očakávaná životnosť. K prvému masívnemu rozšíreniu tepelných čerpadiel v Európe došlo v 70. rokoch minulého storočia. Aj v drsných podmienkach Škandinávie čerpadlá dokážu fungovať spoľahlivo desiatky rokov.

Tepelné čerpadlá je možné využiť pri všetkých typoch nehnuteľností, nájdete ich ako zdroj tepla pre budovy o veľkosti lodného kontajnera aj nehnuteľností s veľmi vysokou spotrebou tepla a teplej vody, napr. nemocnice, hotely, obchodné centrá. V závislosti od veľkosti budovy, objemu spotrebovaného tepla, požiadavke na dodávkach chladu a pod. sa líši aj typ používaného čerpadla. Univerzálne vhodné zariadenie neexistuje a výberu tepelného čerpadla je tak potrebné venovať vysokú pozornosť a starostlivosť tak, aby ste si skutočne zaobstarali zariadenie, ktoré dokáže lacno a spoľahlivo uspokojiť vaše nároky. Začať s výberom môžete napr. v tomto jednoduchom sprievodcovi výberom tepelného čerpadla: https://www.ivt.sk/sk/sprievodca-vyberom-tepelneho-cerpadla

Komerčný článok