Naše vodné dielo s dĺžkou 14 kilometrov. Viete o ktoré sa jedná?

Domaša je právom pýchou východu Slovenska. Leží v okrese Vranov nad Topľou a Stropkov. Toto vodné dielo začalo už v roku 1962 a výstavba trvala do roku 1967. Dôležitá injekčná štôlňa bola založená v auguste 1963 a Ondava začala tadiaľ pretekať v júni 1964. Samotné sypanie telesa hrádze bolo začiatkom roka 1964, kedy sa otvoril výkop injekčnej štôlne a a statická časť sa začala navážať od začiatku roka 1965 do septembra 1966.

Naše vodné dielo s dĺžkou 14 kilometrov. Viete o ktoré sa jedná?
Naše vodné dielo s dĺžkou 14 kilometrov. Viete o ktoré sa jedná? (foto unsplash.com)

Hydroelektráreň dokončili v decembri 1966 a do decembra 1967 sa ukončila výstavba vodného diela. Priehradný múr je od 31.5.2017 verejnosti opätovne prístupný denne od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny. Vodná plocha Domaše je 1422 ha a dĺžka vodného diela je 14 km, v najširšom mieste meria 4 km. Vodné dielo disponuje plavebnými hĺbkami 8 až 15 metrov, pričom najhlbšie miesto meria až 35 metrov. Celkovo je priemerne v Domaši až 187,5 metrov kubických vody. Dielo leží v nadmorskej výške 162,4 metrov nad morom.