Prečo čoskoro nájdete tepelné čerpadlá takmer na každom rohu? Dôvodov je niekoľko …

Slovensko, Poľsko a Česká republika sú krajinami vykazujúcimi najvyššie nárasty novo inštalovaných tepelných čerpadiel. Tempo rastu je tu dvakrát až trikrát vyššie v porovnaní s vyspelými trhmi typu Švajčiarsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko či Nemecko. Čo sú dôvody a prečo by ste nemali zmeny v oblasti vykurovania nehnuteľností ignorovať, to sa dozviete na nižšie uvedených riadkoch.

Prečo čoskoro nájdete tepelné čerpadlá takmer na každom rohu? Dôvodov je niekoľko ...
Prečo čoskoro nájdete tepelné čerpadlá takmer na každom rohu? Dôvodov je niekoľko … (Foto: ivt.sk)

Tepelné čerpadlá sú najvyužívanejším zdrojom energií pri novostavbách v Nemecku, s ich masívnym rozšírením počítajú vlády v Holandsku a Veľkej Británii, ktoré plánujú tepelnými čerpadlami nahradiť dokonca aj kotle na zimnú plyn. Prakticky vo všetkých krajinách západnej Európy už dnes nájdeme celé mestské štvrte či mestá vykurované výhradne tepelnými čerpadlami, pričom je isté, že ich počet v najbližších rokoch dramaticky porastie.

Medziročné nárasty inštalovaných tepelných čerpadiel (dáta za rok 2017)
Medziročné nárasty inštalovaných tepelných čerpadiel (dáta za rok 2017)

Zdroj: www.ehpa.org

Výroba a dodávky tepla pre domácnosti sa vo vyspelých ekonomikách podieľajú na celkových emisiách skleníkových plynov zo zhruba jednej tretiny. Ak chcú politici dosiahnuť ambiciózne ciele na znižovanie uhlíkovej stopy, musia riešiť aj otázku zmien v oblasti vykurovania nehnuteľností. Zo všetkých možných variantov, ako najrozumnejšie sa ukazujú práve tepelné čerpadlá, s ktorými je spojených hneď niekoľko výhod:

Možno ich použiť ako lokálne tak v rámci diaľkových dodávok tepla. K ich rozšíreniu možno tak využiť decentralizovaný postup, kedy sú domácnosti motivované ku kúpe tohto zdroja tepla, prípadne centralizovaný postup, kedy je teplo vyrobené tepelnými čerpadlami dodávané do existujúcej distribučnej siete. Prvý variant volia skôr novobudované mestské štvrte, prípadne mestá v oblasti Stredomoria, cestou centralizovanej varianty sa vydali napríklad mestá typu Mníchov, Viedeň, Paríž, Birmingham, Kodaň, Hamburg a pod.

Sú schopné dodávať požadovaný objem tepla bez ohľadu na poveternostné podmienky, čo tepelné čerpadlá odlišuje od iných zdrojov tzv. zelenej energie. Vďaka tomu, tepelné čerpadlá dokážu úspešne fungovať v krutých mrazoch panujúcich počas zimných mesiacov v Škandinávii, rovnako ako v teplotách ľahko nad či pod nulou, ktoré sú typické pre zimné mesiace napríklad v Grécku, Taliansku alebo Španielsku.

Stabilné dodávky čistého tepla si v prípade tepelných čerpadiel nežiadajú masívne dotácie na prevádzku. Potom, čo si politici spálili prsty masívnou podporou výroby energií prostredníctvom veterných či solárnych elektrární, je toto naprieč Európou citlivou témou. Tepelné čerpadlá sú nielenže schopné fungovať bez toho, že by zaťažili verejné či rodinné rozpočty, naopak prinášajú úľavu. Skúsenosti z Nemecka či Francúzska ukazujú, že využívanie tepelných čerpadiel znamená pre domácnosti úspory v priemere 20% – 30% oproti nákladom na súčasný zdroj tepla.

Tepelné čerpadlá sú schopné fungovať ako dlhodobý projekt. Ešte dnes nájdeme v Škandinávii jednotky tepelných čerpadiel inštalované v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Veľké projekty, v rámci ktorých vznikajú celé „farmy“ geotermálnych tepelných čerpadiel dodávajúcich teplo diaľkovým spôsobom, bežne počítajú so životnosťou 50 rokov.

Pozitívne skúsenosti zo západnej Európy, tlak na znižovanie emisií skleníkových plynov a preukázanú schopnosť znížiť náklady na teplo sú dôvody, prečo sa s tepelnými čerpadlami budete stretávať čoraz častejšie aj v tuzemsku. A čo vaša nehnuteľnosť a peňaženka, budú sa tiež čoskoro tešiť z vyššie uvedených výhod?

Text:PR