Kedy je rozumné uzavrieť celoročné cestovné poistenie?

Je pre vás cestovanie koníčkom alebo pravidelnou súčasťou vášho života? Ak chodíte na dovolenku mimo Slovenska viackrát do roka, mali by ste mať uzatvorené vhodné cestovné poistenie. Celoročné cestovné poistenie vám oproti krátkodobému poisteniu na cesty poskytne mnohé výhody. Kedy sa vám oplatí?

Kedy je rozumné uzavrieť celoročné cestovné poistenie? (Foto: unsplash.com)

Kedy je celoročného cestovného poistenia pre vás výhodné?

V prípade, že zvyknete cestovať na krátku dovolenku maximálne raz ročne, oplatí sa vám uzatvárať len krátkodobé poistenie na konkrétnu cestu. Ak však zvažujete poistenie na dovolenku, ktorú zvyknete uskutočňovať najmenej dvakrát ročne alebo plánujete dlhšiu dovolenku v zahraničí, potom je pre vás vhodnejšou formou práve celoročné cestovné poistenie.

Pri dlhšom nepretržitom pobyte mimo územia Slovenskej republiky si musíte poistenie po určitom čase obnoviť, keďže je limitované podľa druhu poistky len na 30, 45 alebo 90 dní bez prerušenia. Obnovenie poistenia je možné realizovať aj on-line a ak sa rozhodnete pre celoročné poistenia ku platobným kartám je možné do poistenia zahrnúť aj ďalších rodinných príslušníkov.

Mnohé poisťovne, ktoré v súčasnosti pôsobia na slovenskom trhu, už ponúkajú výhodné formy cestovného poistenia, spomedzi ktorých sa pre každého dá nájsť aj vhodná kombinácia poistení.

Rozsah poistného krytia

V základnom balíku výhodného celoročného cestovného poistenia sú zahrnuté najčastejšie požadované riziká. Patrí sem poistenie liečebných nákladov, úraz, batožina a asistenčné služby. Ak máte záujem o špeciálne pripoistenie, napríklad na rizikové športy alebo zvýšiť výšku krytia, musíte si priplatiť.

V prípade, že smerujete k moru a plánujete sa potápať alebo vykonávať vodné športy, nezabudnite sa pripoistiť aj pre tieto situácie. Pri malých deťoch zas nikdy neviete, čo môžu zo zvedavosti či neopatrnosti poškodiť, preto je veľmi vhodné, ak zahrniete aj poistenie zodpovednosti za škodu. Výsledná cena poistného najčastejšie závisí od týchto faktorov:

  • Výška poistného krytia
  • Množstvo pripoistení
  • Počet dní, na ktoré bude poistenie uzavreté
  • Územná platnosť (obmedzenie len na určitú krajinu, resp. oblasť)
  • Výluky z poistenia
  • Možnosť získania zľavy po splnení určitých podmienok, prípadne pre isté skupiny klientov.

V každom prípade si pred samotným uzavretím celoročného cestovného poistenia najskôr preverte rozsah poistného krytia.