Praktické riešenia pre vašu novú s.r.o.

Ako vyriešiť časové a finančné prekážky, ktoré sa vyskytnú na začiatku podnikania? Táto otázka trápi mnohých podnikateľov. Prinášame vám dva tipy, ktoré vám pomôžu získať čas a ušetriť peniaze.

Praktické riešenia pre vašu novú s.r.o.
Praktické riešenia pre vašu novú s.r.o. (Foto: unsplash.com)

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručeným obmedzením je obľúbenou formou podnikania. Pri jej založení je potrebné dodržať všetky požiadavky zákona. Ak chcete založiť s.r.o., budete musieť prejsť všetky tieto kroky:

  • zvoliť názov a sídlo firmy,
  • zvoliť predmet alebo predmety podnikateľskej činnosti.
  • spísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu s potrebnými náležitosťami,
  • podpísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu — podpisy musia byť overené notárom alebo pracovníkom obecného úradu (ak podávate návrh na zápis do obchodného registra elektronicky, stačí kvalifikovaný elektronický podpis a časová pečiatka),
  • získať živnostenské oprávnenie,
  • splatiť základné imanie,
  • podať žiadosť o zápis do obchodného registra (osobne alebo elektronicky).

Založenie s.r.o. je dokončené jej zápisom do obchodného registra.

Založenie s.r.o., čas a peniaze

Proces založenia s.r.o. je náročný na čas. Budete tiež musieť zaplatiť viacero poplatkov. Ak chcete v tomto procese ušetriť čas aj peňažné prostriedky, môžete založenie s.r.o. zveriť spoločnosti, ktorá sa tejto činnosti venuje. Všetky potrebné kroky až po zápis do obchodného registra tak získate za jednorazový poplatok.

Prenájom virtuálneho sídla

Ďalší spôsob, ako ušetriť finančné prostriedky na začiatku činnosti vašej novej s.r.o., je prenájom virtuálneho sídla. Vďaka nemu získate úsporu nákladov na vedenie kancelárie a prenájom priestorov.

Firma, ktorá vám virtuálne sídlo prenajme, sa za vás postará o vašu poštu a telefonické hovory. O prijatej pošte vás bude informovať vopred dohodnutým spôsobom. Virtuálne sídla majú lukratívne adresy v centre mesta alebo biznis centrách. Ak sa budete potrebovať stretnúť so svojimi klientmi, získate prenájmom virtuálneho sídla tiež reprezentatívne kancelárske priestory.

Text:PR