Spoznajte výhody úsporných elektromotorov

Otázka vytvárania energeticky úsporných elektromotorov vznikla súčasne s vynálezom samotných elektrických strojov. Na medzinárodnej elektrickej výstave v roku 1891 vo Frankfurte nad Mohanom Charles Charles, ktorý neskôr založil ABB spoločnosť, ukázal synchrónny trojfázový generátor svojej vlastnej výroby, ktorého účinnosť presiahla 95 %. Odvtedy sa výkon trojfázového indukčného motora zlepšil iba o jedno až dve percentá. Ako je to dnes?

Spoznajte výhody úsporných elektromotorov
Spoznajte výhody úsporných elektromotorov (Foto: unsplash.com)

Kríza ako dôvod na zlepšenie

Najväčší záujem o energeticky úsporné motory vznikol koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia počas svetovej ropnej a energetickej krízy. Ukázalo sa, že úspora jednej tony konvenčného paliva je mnohonásobne lacnejšia ako výroba. Počas krízy sa investície do úspor energie zvýšili. V mnohých krajinách boli pri programoch na úsporu energie vyčlenené aj špeciálne granty.

Po analýze problému úspory energie sa ukázalo, že viac ako polovica vyrobenej elektriny na svete je spotrebovaná elektromotormi. Preto všetky vedúce elektrotechnické spoločnosti vo svete začali pracovať na ich zlepšení. Dnes si už môžete vybrať ten najlepší elektromotor aj v e-shope. Jeho dobré vlastnosti vás presvedčia v priebehu jeho okamžitého uvedenia do chodu.

Čo sú energeticky účinné motory?

Jedná sa o elektrické motory, ktorých účinnosť je o 1 až 10 % vyššia ako u štandardných motorov. Pri veľkých energeticky úsporných motoroch je rozdiel v hodnotách účinnosti 1-2 % a v motoroch malého a stredného výkonu je tento rozdiel už 7-10 %. Spoločnosť Siemens sa zaoberá výrobou tých najkvalitnejších elektromotorov v súčasnosti a jednu kategóriu sme vám už pred chvíľou predstavili.

Zvýšenie efektívnosti v energeticky úsporných motoroch sa dosahuje s pomocou spoľahlivých prevodoviek, ktoré zaistia rovnomerný pohyb a prevod hnacej sily. Okrem toho je to aj ale aj vďaka:

  • zvýšeniu podielu aktívnych materiálov – medi a ocele;
  • používaniu tenšej a kvalitnejšej elektrickej ocele;
  • zníženiu vzduchovej medzery v statore pomocou presného technologického zariadenia;
  • optimalizácii tvaru magnetickej zóny magnetického obvodu a konštrukcii vinutia;
  • používaniu ložísk vyššej triedy;
  • špeciálnemu dizajn ventilátora;

Podľa štatistík je cena celého motora nižšia ako 2 % z celkových nákladov na životný cyklus. Napríklad, ak je motor v chode 4000 hodín ročne po dobu 10 rokov, elektrina zodpovedá za asi 97 % všetkých nákladov na celý životný cyklus. Ak potrebujete tieto vlastnosti využiť aj vy, neváhajte sa informovať o kvalitách možno vášho nového elektromotora priamo na webe.

Text: PR